خاموشی دریا

طراحی پوستر تئاتر خاموشی دریا

توضیحات

این تئاتر بر پایه رمان خاموشی دریا یا سکوت دریا که توسط ورکور نویسنده فرانسوی در جنگ جهانی دوم و به صورت مخفیانه منتشر کرده است اجرا می شود .

اطلاعات

نمایش وب سایت مشتری