مسابقه چالش های برنامه نویسی خیام

طراحی رابط کاربری وبسایت مسابقه چالش های برنامه نویسی خیام


  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 389

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 415
  • /

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 389

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 415

توضیحات

رقابت های علمی برنامه نویسی، یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی برنامه نویسان است. دانشگاه خیام نیز با برگزاری مسابقه چالش های برنامه نویسی در سطح کشوری، تلاش می کند تا بستری مناسب برای ارتقای دانش فنی، مهارت و خلاقیت برنامه نویسان ایرانی فراهم آورد. در مسابقات دانشگاه خیام، برای استفاده از تکنولوژی‌ها و زبان‌های برنامه نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد و مخاطب این رویداد تمامی کسانی هستند که توانایی برنامه نویسی دارند. اولین دوره مسابقه چالش های برنامه نویسی خیام نیز به صورت کشوری و به صورت انفرادی در 5 مرحله برگزار می شود که به جز مرحله فینال نهایی، سایر مراحل به صورت برخط اجرا می شود.